[Български] [English]
 
начало | новини | карта на сайта
 
 
 
За нас

            НАШИЯТ ЕКИП     

Капка Стойкова е Оторизиран Коуч към Европейската Комисия, по програмата за Иновации на МСП в рамката на ЕС Horizon 2020. Тя е тренер и консултант в областта на човешките ресурси с многогодишна разнообразна международна практика. Тя е първият сертифициран български Коуч (Coach) от школата на Международния Институт по Коучинг в Женева(2006) и сертифициран медиатор(2016). Нейният обучителен и консултантски опит е с клиенти - български и европейски фирми (от 5 до 20 000 души персонал) от секторите енергетика, индустрия, телекомуникации,  продажби,  ИТ, НПО и услуги.

Завършила е Компютърно Инженерство в Русия и Политически науки във Франция. 5 години живее и работи във Франция като Координатор на Проект към Занаятчийска регионална камара –Лоар-е-Шер. Проектът е финансиран от Европейските Социални Фондове и е насочен към професионално обучение на възрастни и развитие на гъвкави форми на труд. От 2000 година се реализира в България в областта на Подбора, Обучението и развитието на Човешките Ресурси. Работила е като Мениджър Обучение и развитие в Солвей Соди АД, като Старши мениджър Подбор Обучение и развитие в БТК и като Консултант подбор на висш управленски персонал за Александър Хюз България.

 

Мария Трифонова е завършила  психология в Софийски Университет, има  специализация към IIZDVV (Сдружение на Германските народни университети) в областта на ученето и развитието на компетенции при възрастни и е магистър по бизнес администрация към Лунд Университет. Осъществила е проекти за цялостно организационно развитие, както и такива за  оценка на потенциала, развитие на мениджърски компетенции, оценка на представянето, индивидуално развитие в организациите,  стажантски програми и програми за освобождаване на хора.

Мария е сертифициран тренер. Също така, тя е сертифицирана да използва различни методики за личностна оценка и оценка на потенциала. Работила е с целеви групи от различни сектори (информационни технологии, телекомуникации, фармацевтика, продажби и дистрибуция, финанси, застраховане, производство, консултантски услуги) и на различни възрасти (ученици, студенти, работещи). Мария работи с метода на семейните и организационните констелации. Тя също е част от международната мрежа, която използва методиката "Разчупване на ледовете" (www.diversityicebreaker.com) и изследва потенциала й за социално конструиране на значими резултати в контекста на междукултурна комуникация, организационни промени, лидерство, менторство, управление на междуетнически конфликти и др.

Капка и Мария основават Development Zone през 2008 година.

 

Георги Деянов е управляващ партньор на GD Bulgaria. От септември 2017 той е тренер и управленски консултант в екипа на Development Zone. Преди това Георги от 2008 е бил член на Борда на директорите, от 2012 Изпълнителен директор на ЕКО българия ЕАД. Преди това, а от 20о5 г, в същата компания, той е бил на позиция Финансов и Административен директор.

Преди да се присъедини към ЕКО България ЕАД, Георги е бил Финансов Директор в Тойота Балканс за България, Румъния и Македония, Финансов и административен директор в Сарантис България, а така също и Финансов мениджър в Интерлийз АД и Крафт Фуудс България ЕАД. Георги е Магистър Индустриален Бизнес от УНСС. Специализирал е Ефективен Мениджмънт, Взаимоотношения с крайни и бизнес клиенти и Управленско Счетоводство в Open University Англия.  

 

Иван Димитров е тренер и фасилитатор в екипа на Development Zone от 2011г. В момента Иван работи като Портфолио Мениджър в UBB Asset Management. Преди това е бил Мениджър Продажби в Walltopia от 2014, Мениджър Корпоративни клиенти в Credi Agricole, Управленски консултант в New Europe Corporate Advisory и учител по английски в Център Diva.

Иван има и многогодишен опит като преподавател на деца и възрастни. Той е доброволец в Джуниър Ачийвмънт и Тръст за социално развитие. Иван  има и многогодишен опит като бизнес-ментор и обучител по финанси, статистика, икономика и междукултурни предизвикателства.

Иван е Сертифициран финансов анализатор CFA. Завършил е Магистратура по Философия в СУ и  Магистратура по бизнес администрация от Университета на Оклахома, САЩ.

 

Милка Мърмърова е лийн тренер в Development Zone от 2012 година. Тя е професионалист със значителен индустриален опит в производството, лийн мениджмънта и управление на качеството. Милка е утвърден експерт в анализа и отстраняването на загуби от производствените процеси, в планирането, организацията и реализацията на производтсвени графици, в екипни обучения и мотивация.

Към момента тя е Мениджър Производствена секция в Моделийз България. Преди това е работила като Мениджър Качество, Безопасност и Здраве и Лийн, Ръководител на прозводствения отдел на Карлсберг България АД и Ръководител шоколадово производство и Отговорник Качество в Победа Бургас АД. Милка е Магистър по Технология на захарните изделия и Управление на качеството.

Калин Георгиев е майндфулнес обучител, психолог и гещалт терапевт. Той е партньор на Development Zone от 2015 година. През 2013 г. Калин  създава платформата Otpuskane.com , където се занимава с медитация, осъзнаване, арт терапии, приложни невронауки,  психологическо консултиране и гещалттерапия.
Той е учил Психология във Великотърновския Университет и Философия на съзнанието и езика в Софийския Университет.

Калин е член на Дружеството на Психолозите в България и отговорен за връзките с  обществеността на Българския Институт по Гещалт Терапия.

 

Говорим Английски, Френски, Руски и Български език.

Нашите партньори

В работата ни се опираме на широка мрежа опитни тренери и консултанти от цяла България, а така също и на нашите международни партньори Lateral.be и Correlations от Белгия, ILSE от Франция, Human Factors от Норвегия и тренинг портала Learn Valley.

© 2008-2021 Development zone