[Български] [English]
 
начало | новини | карта на сайта
 
 
 
Въпроси и отговори

Предстои промяна в организацията, как да разбера на кои хора мога да разчитам?

Има различни начини, по които да разберете на кои хора може да разчитата в ситуация на промяна и за какво. Консултантите от Development Zone могат да подготвят за вас специфични и уникални решения според вашите потребности, като център за оценка например. Подобни методики ще ви помогнат да си отговорите в каква степен Вашите сътрудници отговарят на изискванията на случващата се промяна и нови цели на организацията.

 

Във фирмата ми предстоят съкращения – какво мога да направя за хората?

 Ако сте изправени пред ситуация, в която се налага да съкращавате хора е добре да планирате дейности в няколко посоки. По-същество това е цялостен процес по управление на промяната в организацията, който е стресов за всички – и за съкратените и за оставащите. Затова е добре да се помисли за мерки, които да намалят напрежението, да очертаят възможности и нова визия и това да се комуникира ясно и своевременно с хората. Този процес се преживява по различен начин от всяка организация. Ние можем да ви придружим в процеса на промяна и заедно да измислим най-добрия подход за Вашата организация. Конкретно за съкратените сътрудници ви препоръчваме услугата аутплейсмънт.

 

Какво е компетентностен модел?

Компетентностния модел е описание на компетентностите, гарантиращи постигане на най-добри резултати на дадена позиция. Това е като стандарт за отлично представяне. Всеки модел съдържа определен брой групи компетентности, като за всяка се дефинират конкретни наблюдаеми поведения. Наличието на компетентностен модел за всяка позиция, подпомага процесите по подбор, оценка на представянето, кариерно израстване и изготвянето на планове за индивидуално развитие. Освен това всеки един служител има ясна представа какво се изисква от него на определена позиция и чрез самооценка може развива у себе си умения, които да го направят по-ефективен. Чрзе компетентностния модел се създава стабилна връзка между организационните ценности и изискванията към конкретните служители.

 

Как да развивам талантливите хора в моята организация?

В практиката се използват различни подходи за развиване на хора – от посещение на семинари и конференции до индивидуален коучинг. Development Zone може да подкрепи всяка една организация в цялостно разработване на концепция за развитие на талантите. От дефинирането на понятието „талант” и определяне на ползите, които организацията ще извлече, до описването на конкретните стъпки и варианти за тяхното осъществяване. Както при всяка друга инициатива за развитие, оценката на потенциала е крайъгълен камък. Не по-малко важна и е комуникацията относно тази инициатива, за да се осигури висока мотивация както на участниците в нея, така и на всички останали, които не са определни като „таланти”.

 

Как да осъществя успешна промяна в организацията?

Каквато и промяна да замисляте в организацията, хората са тези, от които реално промяната зависи. Шансът за инстински успех е толкова по-голям, колкото повече хора привлечете на ваша страна. Development Zone консултантите работят с клиенти в проекти за цялостна организационна промяна. Подпомагаме изработването на стратегия, плана за комуникиране и осъществяване, отделните етапи и последващите действия. Конкретно се намесваме с одит на практиките по ЧР, анализ на ефективността, консултиране за промяна на организационната структура, оценка на потенциала на хората, инидивуален коучинг, вътрешна и външа комуникация и т.н.

 

Как да си развия екипа?

Развитието на екип е процес, който преминава през определени фази и обикновено изисква различни роли от мениджъра в различните моменти. Както и всяко друго начинание, с което се захващате, основното е да знаете до къде искате да стигнете с този екип, т.е. да си постивите ясно целите. Не за всички екипи е необходимо или въобще възможно те да са изцяло автономни или хората да са взаимозаменяеми във всяка от задачите. Development Zone може да ви подпомогне в развитието на екипа, като анализира изходната позиция, в която се намирате, и допринесе за планирането на конкретни действия, подходи и събития, които да осъществите заедно с екипа си. Сред мерките са начин на провеждане на екипни срещи, подход при разпределяне на задачите, начин на поставяне на целите, тиймбилдинг, работилници и др. По същество уменията за развитие на екип са пълнокръвни мениджърски умения с всички техни аспекти.

© 2008-2021 Development zone