[Български] [English]
 
начало | новини | карта на сайта
 
 
 
Методиката Future Search Workshop

Да вкараш “цялата система в стаята” за по-добро вземане на решения

На годишната конференция на Българската Асоциация за Управление на Хора, провела се от 26 до 28 май 2016, нашите колеги Капка Стойкова и Иван Димитров водиха системен семинар за изследване на бъдещето HR Express (вижте в новини). Дизайна на семинара бе вдъхновен от методиката Future Search (Изследване на бъдещето). Поради големия интерес на участниците в семинара, публикуваме кратко описание на методиката.

История

Методиката Изследване на Бъдещето, The Future Search Workshop (FSW), произхожда от два независими източника. Единият е германската Zukunftswerkstatt ("Работилница на бъдещето"), първоначално създадена в началото на 80-те години, за да позволи на обикновените граждани да участват в градското планиране. Другият източник е North-American Future Search Conference, разработена в началото на 90-те години. Целта ? е да придружава организациите в търсенето на обща основа за изграждането на по-добро бъдеще. В началото на този век, двата модела се обединяват, за да дадат началото на методиката Изследване на Бъдещето, FSW. Методиката е доказала ефективността си във всички части на света, и сектори на обществото.

Условия за успешно приложение

  FSW почива на четири основни условия за успех:

1. Вкарай “цялата система” в стаята. Това означава, че всички страни, които са заинтересувани от решаването на проблема, би трябвало да са поканени и достатъчно мотивирани да присъстват, така че работната група да представлява представителна извадка от всички заинтересувани участници.

2. Действа се на принципа на Фунията: започва се с по-общ контекст преди да се търси да се поправи някоя част. Нека всички започнат да говорят за един и същ свят. Да мислят глобално, а да действат локално.

3. Важно е да се подчертава общата основа и бъдещето във фокуса на работата, като проблемите и конфликтите се третират като информация, а не като точки, по които да се действа.

4. Насърчаване на само-управлението и поемането на отговорност за действие от участниците преди, по време и след Изследването на Бъдещето.

Процес

Mетодиката FSW обикновено се разделя на три етапа (виж схемата):

1. Критично разглеждане: по време на тази първа стъпка, участниците анализират настоящото положение на проблема (пазара на труда): те разсъждават върху миналата еволюция на пазара, опитвайки се да открият общото и различното помежду си. След това по подобен начин се разглежда сегашната ситуация на пазара. И най-накрая участниците изследват структурните тенденции, които се очаква да повлияят на пазара в бъдеще.

2. Въображение и обща база: през тази стъпка участниците имат възможност да развият идеите си за утопично или перфектно бъдеще, без някакво задължение за реалистичност. Те споделят тези идеи с другите участници и разработват сценарии, т.е. възможни истории, които обясняват как това утопично бъдеще е било постигнато. Участниците дефинират общите точки на съгласие за всички и споделени принципи за действие, за да се достигне желаното бъдеще. Също така те записват всичките си различия и несъгласия.

3. Изработване на план за действие: през този етап участниците се съсредоточават да формулират конкретни действия и проекти, които да реализират развитите идеи. Работи се с помощта на структурирани насоки (име на действието, отговорник, участници, цели, финанси, нужди, рискове и опасности, и т.н.).

 

След семинара

В края на трите дни резултатът обикновено е документ с Действия (какво ще направим) и Работни групи (кой ще го направи). Различните работни групи са автономни и се самоорганизират. Поради тази причина силно се препоръчва след края на семинара да се определи дата за следваща среща, на която участниците да докладват какво са направили, какво планират да направят и от каква помощ имат нужда.

 

За допълнителна информация:

© 2008-2021 Development zone