[Български] [English]
 
начало | новини | карта на сайта
 
 
 
Представяне на екипа и обратна връзка към лидера

Въпросникът е създаден, за да отговори на изискванията за обективни измерители на екипното представяне. Резултатите са добра основа за дискусии и планиране на действия относно практиките и процесите, свързани с работата на екипа, постигането на резултати, общуването, вземането на решения, управление на конфликти, лидерство и др.

Въпросникът е бърз и лесен за попълване и може:

-  да служи като инструмент за 1800 обратна връзка

-  да се приложи в програми за развитие на мениджъри и екипи

-  да е полезен в проекти за организационно развитие и промяна на управленските

 

Измерват се 4 главни фактора:

Входни  данни на екипа: цялостност и значимост, автономност, взаимозависимост, компоненти на екипа;

Екипни процеси: фокус върху целта, фокус върху задачата, включеност, управление на конфликти, учене чрез опита, творчество и промяна;

Лидерство: ориентация към задачата, ориентация към хората, ориентация към промяната;

Екипни резултати: изпълнение на целите, удовлетвореност, отдаденост, устойчивост

От 2003г. Въпросникът има широко приложение в организации в Норвегия, Англия с над 400 екипа.  Потребителите споделят, че резултатите от теста са от висока значимост и полезност за развитието на организацията и екипите и разширяват хоризонта за дискусии за различните възможности, които могат да се реализират в екипната работа.

Въпросникът може да се приложи във всяка организация като се използва външен сертифициран консултант.

 

© 2008-2021 Development zone