[Български] [English]
 
начало | новини | карта на сайта
 
 
 
Тест за екипно сътрудничество

Тестът за екипно сътрудничество е конструиран на основата на 12 фактора, чиито фокус е върху създаването на отлично сътрудничество между членове на екип с различна професионална квалификация. .

Резултатите от теста са добра основа за сравняване на личните и екипни нагласи и за дискутиране на случаи от практиката, за анализ и оценка на екипното взаимодействие.

Тестът е полезен:

-  при конструиране на екипи, които обединяват хора с различна професионална експертност и компетенстност;

-  за определяне на картината на екипното взаимодействие;

-  за определяне на областите, които се нуждаят от фокусирана работа, за да се подобри взаимодействието в екипа;

-  при конструиране на екипи от проектен тип;

-  за изясняване на процесите и практиките в екипа;

-  като инструмент в семинари, обучения и проекти за развитие на екипи;

Измерват се следните 12 фактора:

1.    Яснота на екипните цели

2.    Власт и авторитет на лидера

3.    Роли и правила

4.    Взаимодействие и екипно лидерство

5.    Ефективност на провеждане на срещи

6.    Комуникация и споделяне на информация

7.    Взимане на решение и възможности за влияние

8.    Управление и използване на различието

9.    Обратна връзка и учене

10.  Доверие в професионален и личен аспект

11.  Колективна идентичност, отдаденост, екипно чувство за успех

Тестът се прилага в група, като участниците първо изчисляват своя собствен резултат, а след това и средния екипен резултат.  Структурата на теста изисква споделянето на случаи от практиката, които в последствие могат да послужат за изясняване на получените резултати и набелязване на области за развитие.

 

 

© 2008-2021 Development zone