[Български] [English]
 
начало | новини | карта на сайта
 
 
 
За нас

            НАШИЯТ ЕКИП     

Капка Стойкова е Оторизиран Коуч към Европейската Комисия, по програмата за Иновации на МСП в рамката на ЕС Horizon 2020. Тя е тренер и консултант в областта на човешките ресурси с многогодишна разнообразна международна практика. Тя е първият сертифициран български Коуч (Coach) от школата на Международния Институт по Коучинг в Женева(2006) и сертифициран медиатор(2016). Нейният обучителен и консултантски опит е с клиенти - български и европейски фирми (от 5 до 20 000 души персонал) от секторите енергетика, индустрия, телекомуникации,  продажби,  ИТ, НПО и услуги.

Завършила е Компютърно Инженерство в Русия и Политически науки във Франция. 5 години живее и работи във Франция като Координатор на Проект към Занаятчийска регионална камара –Лоар-е-Шер. Проектът е финансиран от Европейските Социални Фондове и е насочен към професионално обучение на възрастни и развитие на гъвкави форми на труд. От 2000 година се реализира в България в областта на Подбора, Обучението и развитието на Човешките Ресурси. Работила е като Мениджър Обучение и развитие в Солвей Соди АД, като Старши мениджър Подбор Обучение и развитие в БТК и като Консултант подбор на висш управленски персонал за Александър Хюз България.

 

Мария Трифонова е завършила  психология в Софийски Университет, има  специализация към IIZDVV (Сдружение на Германските народни университети) в областта на ученето и развитието на компетенции при възрастни и е магистър по бизнес администрация към Лунд Университет. Осъществила е проекти за цялостно организационно развитие, както и такива за  оценка на потенциала, развитие на мениджърски компетенции, оценка на представянето, индивидуално развитие в организациите,  стажантски програми и програми за освобождаване на хора.

Мария е сертифициран тренер. Също така, тя е сертифицирана да използва различни методики за личностна оценка и оценка на потенциала. Работила е с целеви групи от различни сектори (информационни технологии, телекомуникации, фармацевтика, продажби и дистрибуция, финанси, застраховане, производство, консултантски услуги) и на различни възрасти (ученици, студенти, работещи). Мария работи с метода на семейните и организационните констелации. Тя също е част от международната мрежа, която използва методиката "Разчупване на ледовете" (www.diversityicebreaker.com) и изследва потенциала й за социално конструиране на значими резултати в контекста на междукултурна комуникация, организационни промени, лидерство, менторство, управление на междуетнически конфликти и др.

Капка и Мария основават Development Zone през 2008 година.

Иван Димитров е тренер и фасилитатор в екипа на Development Zone от 2011г. В момента Иван работи като Портфолио Мениджър в UBB Asset Management. Преди това е бил Мениджър Продажби в Walltopia от 2014, Мениджър Корпоративни клиенти в Credi Agricole, Управленски консултант в New Europe Corporate Advisory и учител по английски в Център Diva.

Иван има и многогодишен опит като преподавател на деца и възрастни. Той е доброволец в Джуниър Ачийвмънт и Тръст за социално развитие. Иван  има и многогодишен опит като бизнес-ментор и обучител по финанси, статистика, икономика и междукултурни предизвикателства.

Иван е Сертифициран финансов анализатор CFA. Завършил е Магистратура по Философия в СУ и  Магистратура по бизнес администрация от Университета на Оклахома, САЩ.

 

Кирил Тръпчев е обучител и администратор на ИТ системи и мрежи в екипа на DevelopmentZone от 2008 г. В момента Кирил работи като ИТ администратор в Global Communication Net AD. Преди това е работил като Мениджър Задържане на клиенти за Българската телекомуникационна компания и Мениджър оборудване за Сателитна телевизия в SkyDigital.

Кирил има дългогодишен опит като наставник и обучител по корпоративни ИТ системи за обслужване на клиенти, MS Office продукти и техники за търсене на работа. Той е Cisco Certified Network Associate (CCNA) и притежава сертификат за Мрежов и Системен администратор от Информационно Обслужване АД.

 

Калин Георгиев е майндфулнес обучител и психолог. Той е партньор на Development Zone от 2015 година. През 2013 г.Калин  създава платформата Otpuskane.com , където се занимава с медитация, осъзнаване, арт терапии и приложни невронауки.
Той е завършил Психология във Великотърновския Университет и Философия на съзнанието и езика в Софийския Университет.

Калин е член на Дружеството на Психолозите в България и отговорен за връзките с  обществеността на Българския Институт по Гещалт Терапия.

 

Говорим английски, френски, руски и български език.

Нашите партньори

В работата ни се опираме на широка мрежа опитни тренери и консултанти от цяла България, а така също и на нашите международни партньори Lateral.be и Correlations от Белгия, ILSE от Франция и Human Factors от Норвегия.

© 2007-2017 Development zone