[Български] [English]
 
начало | новини | карта на сайта
 
 
 
Коучинг умения за мениджъри

Спомняте ли си как се чувствахте последния път, когато постигнахте своята цел? Все по-често се говори, че с коучинга се доближавате по-леко до целите. Елате и вижте защо...


„КОУЧИНГ УМЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ“

 

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА НА ОБУчЕНИЕТО

1.    Коучингът – процес и ползи

2.   Коучинг в бизнес организациите

3.   Роли и компетенции на коуча

4.  Структура и етапи на коучинг процеса

  • Договор с клиента- рамка на коучинга
  • Първоначално дефиниране на целите на клиента
  • Съществуваща и желана ситуация
  • Оценка на целта
  • План за действие
  • Самостоятелни задачи за клиента

5.   Основни коучинг инструменти и тяхното използване  

  • Въпроси за всеки етап от коучинг процеса
  • Графични инструменти
  • Помощни формуляри за коуча и за клиента

6.  Как да продължим да развиваме своите коучинг умения?  

 

ПОЛЗИ ОТ ОБУчЕНИЕТО

В резултат на обучението, мениджърите:

·  Обогатяват управленските си похвати

·  Разбират ка да прилагат коучинг в бизнеса

·  Могат да управляват чрез потенциала на сътрудниците си

·  Използват коучинга за постигане на желаните бизнес резултати

·  Усвояват ключови коучинг инструменти и техники.

Нашият подход е интерактивен, с изцяло практическа насоченост и целящ реални резултати като ефект от обучението. За да направим програмата запомняща се, прилагаме богато разнообразие от обучителни техники като упражнения, казуси, демонстрации, работа в малки групи, дискусии и др.

 

За кого е предназначено обучението- мениджъри на различни нива в организациите, консултанти и други „агенти на промяната”

 

© 2008-2021 Development zone