[Български] [English]
 
начало | новини | карта на сайта
 
 
 
Коучинг умения за мениджъри

Спомняте ли си как се чувствахте последния път, когато постигнахте своята цел? Все по-често се говори, че с коучинга се доближавате по-леко до целите. Елате и вижте защо...

 

Development  Zone организира обучение

„КОУЧИНГ УМЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ“

 

ПРОГРАМА НА ОБУчЕНИЕТО

1.    Коучингът – процес и ползи

2.   Коучинг в бизнес организациите

3.   Роли и компетенции на коуча

4.  Структура и етапи на коучинг процеса

  • Договор с клиента- рамка на коучинга
  • Първоначално дефиниране на целите на клиента
  • Съществуваща и желана ситуация
  • Оценка на целта
  • План за действие
  • Самостоятелни задачи за клиента

5.   Основни коучинг инструменти и тяхното използване

  • Въпроси за всеки етап от коучинг процеса
  • Графични инструменти
  • Помощни формуляри за коуча и за клиента

6.  Как да продължим да развиваме своите коучинг умения?

 

ПОЛЗИ ОТ ОБУчЕНИЕТО

В резултат на обучението, мениджърите:

·  Обогатяват управленските си похвати

·  Разбират ка да прилагат коучинг в бизнеса

·  Могат да управляват чрез потенциала на сътрудниците си

·  Използват коучинга за постигане на желаните бизнес резултати

·  Усвояват ключови коучинг инструменти и техники.

Нашият подход е интерактивен, с изцяло практическа насоченост и целящ реални резултати като ефект от обучението. За да направим програмата запомняща се, прилагаме богато разнообразие от обучителни техники като упражнения, казуси, демонстрации, работа в малки групи, дискусии и др.

 

За кого е предназначено обучението- мениджъри на различни нива в организациите, консултанти и други „агенти на промяната”

 

ОБУЧАВАЩ КОУЧ

Капка Стойкова

 

ЗА ЗАПИСВАНЕ

·      Място на провеждане- гр. София, ул. 6-ти септември N44, офиса на Development Zone

·      Продължителност- двудневно обучение от 9:30 до 17:00ч.

Цената за един участник е 229 евро, без ДДС. При записване на повече от един участник от една организация, ползвате отстъпка в размер на 5%. Освен участието в обучението, цената включва учебни материали, удостоверение за преминато обучение, обeди и кафе-паузи. Ако се интересувате от участие в това обучение или се нуждаете от повече информация, моля свържете се с нас на /02/ 980 22 02 или на info@development-zone.net

© 2008-2018 Development zone