[Български] [English]
 
начало | новини | карта на сайта
 
 
 
Мисия, Визия и Ценности

• Мисия

Development Zone се фокусира върху следните дейности:

Development Zone Ltd.  съществува, за да създаваме условия и споделяме инструменти за по-пълноценно общуване, учене и развитие, надграждане  на знания, опит и идеи.

Средоточаваме се върху потенциала, който притежава всяка една организация, професионална общност или отделен човек. Заедно с Вас откриваме ценното и конкретните начини, по които то да се оползотвори.
 
 Целта е да Ви съпътстваме в усвояването на инструментите, поведенията и моделите,  най-подходящи точно за Вас. Заедно достигаме до отговорите  "как" да отключвате и насочвате енергията за достигането на желаните резултати.
 

Конкретно това постигаме чрез консултиране на хора, екипи, организации.


• Визия
 
Development Zone развива глобална общност от партньори, преодоляваща ограниченията в бизнеса чрез непрестанно обогатяване на арсенала от използвани инструменти и подходи.

• Ценности

Конструктивност

Похватите и идеите, които споделяме, са насочени към достигане на осезаеми резултати. Стъпваме на ценното, създадено до момента, и тогава търсим действията, които придвижват Вас и/или Вашата организация  в желната посока.

Екология на взаимоотношенията

Ние вземаме предвид цялата система от фактори и личности, влияещи на търсения резултат.

Грижим се във взаимоотношенията си с Вас, нашите съмишленици, партньори, клиенти, да осигуряваме право на осъзнат избор и лична свобода.

Капка по капка

Вярваме, че всеки човек, екип или организация имат собствен ритъм на напредък.  Затова отчитаме Вашата индивидуалност и създаваме условия, в които развитието да е здравословно и благотворно.

© 2008-2021 Development zone