[Български] [English]
 
начало | новини | карта на сайта
 
 
 
Обучения "по мярка"

Ние създаваме обучения с които можете да се повлияе на нагласите, знанията и уменията на всички нива в организацията. В зависимост от ритъма на клиента се изгражда ефективно обучение, което позволява въвличането на всички участниците да постигат резултат.

ПРИМЕРНИ ТЕМИ

  • Коучинг умения за мениджъри
  • Управление на конфликти
  • Кариерно ориентиране и успешно намиране на работа и стаж
  • Взаимоотношения с клиенти
  • Управление на промяната
  • Лийн : Метода 5S
  • Управление на проекти
  • Управление на стреса
  • ...

 

За осъществяване на ученето използваме разнообразни интерактивни и иновативни подходи, в които участниците имат възможност да изграждат осъзнато знания и да правят изводи относно собственото си поведение. Създаваме тематични казуси, ролеви игри, групови симулации и демонстрационни упражнения, върху които хората да размишляват и да дискутират, за да постигнат изводи относно приложението на предложените техники в реалната им работна среда.

© 2008-2021 Development zone