[Български] [English]
 
начало | новини | карта на сайта
 
 
 
Медиация

Възстановяване и поддържане на коструктивни работни взаимоотношения с помощта на Медиация

 

Ние предоставя медиация по бизнес и организационни казуси. Медиацията е доброволен процес, ръководен от безпристрастна трета страна, която организациите могат да използват за разрешаване на конфликти.

Нашите медиатори са сертифицирани и са вписани в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието на България.

Професионалнната общност на медиаторите спазва основните принципи и етапи на медиацията, дефинирани от Европейската комисия. Те са общи за различните системи в държавите-членки на ЕС.

Успехът на медиацията се състои отчасти във факта, че тя е доброволна и страните влизат в процеса като участници мотивирани от обща цел, да да решат различията помежду си. Това е възможност да се намерят „печеля-печелиш“, „екологични“ решения, които да удовлетворяват и  двете страни. Посредникът действа като неутрална трета страна и фасилитира, а не ръководи процеса.

Конфиденциалността играе важна роля както в съвместните сесии, в които участват всички спорещи, така и в индивидуалните (подобни на коучинг) сесии, които медиаторът / ите могат да провеждат с една или повече от страните по време на процеса на медиация.

Колкото по-рано медиацията се използва в една организация, толкова по-голям е шансът за успешно разрешаване на конфликта и възстановяване на работещи взаимоотношения. С напредването на конфликта, позициите на хората често се втвърдяват и става все по-трудно да се намери решение.

Медиаторите използват различни техники, за да отворят или подобрят диалога и съпричастността между спорещите, като целят да помогнат на страните да постигнат споразумение.

Адаптирайки процеса към вашите нужди и специфика, медиацията ще ви помогне да въведете нови начини на мислене в организацията с фокус върху намирането на решения.

© 2008-2021 Development zone