[Български] [English]
 
начало | новини | карта на сайта
 
 
 
Методика за фасилитиране Lego® Serious Play®

 

Работата ни като коуч или обучител изисква системно да обогатяваме инструментариума си с най-ефективните съвременни методи за развитие на хора и екипи. Ето трите причини добавим към инструментариума си и методиката за фасилитиране Lego® Serious Play® :

 1.Lego от десетилетия е нарицателна дума. Тя е понятие, разпознаваемо на всички континенти и от всички активни поколения. Марката Lego Serous Play ©, е гаранция за качество, простота и приемане от клиентите, които имаме и искаме да имаме.

 2. Сериозната / Същностна и конструктивна комуникация : най-смислените обучения и коучинг сесии се получават, когато използваме подходи и техники, улесняващи клиентите ни да формулират и споделят същността на проблематиката си. Методиката Lego® Serious Play®, създадено през 90-те години,  позволява визуализиране, чрез опредметяване. Опредметяването пък дава безценния мета-поглед върху нещата. От него съвсем естествено произтича по-конструктивното и същностно осмисляне и обсъждане на ситуацията и намирането на оче-видното решение.

А при работа в група, от по-личното и, и често по-взривоопасно двуполюсно общуване („аз-ти“), опредметяването позволява да се премине към съ-зидателно общуване фокусирано върху наблюдавана ситуация. Участниците заедно обсъждат варианти, пробват конфигурации, действат...

3. Игра : ако искаме да учим по-ефективно, играта е най-добрия начин. Да се заиграем, обсъждайки сериозни теми не олекотява темите, а процеса на дискусия. Методиката Lego® Serious Play®позволява да се отиде оттатък ограничаващите „съображения“ и да се намерят креативни и иновативни решения.

 

Кога да използваме метода Lego Serious Play?

Когато задачата е комплексна и организацията е готова за нов подход, който да разгледа множество различни отговори преди да се стигне до едно единно решение.

Ситуациите в които семинар, базиран на метода Lego Serious Play би подобрил вашите резултати включват:

 • Развитие на стратегии и тяхното изпълнението;
 • Сливане и реорганизиране;
 • Създаване и прилагане на дадена работна култура,екип или развитие на лидерството.

Можете да използвате този ориентировъчен списък за да определите кога методът Lego Serious Play би бил ефикасен за решението на даден проблем:

 • Когато е особено важно всички от екипа да участват в дискусиите.
 • Искате да подобрите разбирателството в екипа, и да избегнете фрустрация.
 • Искате да използвате времето ефикасно, така че да избегнете загуба на интерес от страна на участниците.
 • Искате да окуражите надграждането на нови знания и нов начин на мислене.
 • Искате да можете да се справяте с трудни предизвикателства в конструктивна атмосфера.
 • Когато е важно участниците да могат да изказват честните си мнения без да доминират другите или да се чувстват доминирани.
 • Имате ситуация, в която няколко от участниците доминират дискусиите, и искате да смените рутината без да обидите никой.
 • Когато е важно групата да намери решение, към което могат да се ангажират напълно.

Използването на този метод за мислене, комуникaция и решаване на проблеми ще ви помогне да изградите по-високо ниво на участие и удовлетворение.

 

 

© 2008-2021 Development zone