[Български] [English]
 
начало | новини | карта на сайта
 
 
 
Умения за междукултурна комуникация

Откъс от тематичната ни статия "Съвети и ценни насоки за интеркултурно общуване на работа", която Мениджър.нюз публикува през май, 2018

Междукултурната комуникация се налага на хиляди служители в компании в България. Това, да говорим всички английски език далеч не е достатъчно, за да се стиковаме ефективно заедно. Какво можем да направим за по-лесно и по-бързо сработване на един международен екип?

Ако една бизнес организация се разгръща в международен план, то целенасоченото развитие на интеркутурните компетенции на хората е ключово важно за управлението на бизнес риска.

Развитието на уменията за ефективна междукултурна комуникация е процес, който включва различни форми на обучение и развитие. Един еднодневен тренинг „Как да живеем и работим в Германия“, например, не е достатъчен. Но пък е добро начало в процеса на обучение на един служител. Тъкмо преди преместването му на работно място в Германия. Такъв тип обучение е целесъобразен и за специалисти, на които често им предстои да комуникират дистанционно с клиенти, колеги или доставчици от чужбина. На този (поне) еднодневен тренинг етап е важно да се представи полезна и практична информация, свързана със страната (видимата част на айсберга), но също така и нейното минало и спецификите в правенето на бизнес.

Може да се дадат подходящите теоретични модели, които целят да дадат инструмент за сравнение и за осъзнаване на културните специфики. Задължително е обаче обучението да включва интерактивни дейности. Те биха позволили на участниците да съпреживеят аспекти от дадената култура и да си изградят някаква първа, индивидуална, докосваща ги представа за спецификите в общуването. Такава, която да разсее крайно ограничаващите популярни клишета и предразсъдъци. 

След едно такова наше обучение на група френски специалисти от отдел „Покупки“ на голям завод, участниците с изненада откриха, че българската и чешката култура и история са доста различни. А слагането под общ знаменател всички хора от Източна Европа, силно им пречи на правилната преценка при водене на срещи и договаряне. 

Най-напредналата фаза на развитие на интеркултурната компетентност е интегрирането на новата за нас култура към нашата собствена идентичност. За целта, класически формати тренинги не биха били достатъчни. Това, според д-р Милтън Бенетсе получава при многогодишно (3,5 – 5 години) потапяне в културата.

Ако искаме равитието на комуникационните умения да се ускори без да се загуби ефективност, коучингът е най-удачния подход. И то именно тогава, когато служителят е вече потопен в новата за него културна среда. Поради доверителната си и въздействаща на индивидуално ниво специфика, коучингът единствен позволява да се отработят в дълбочина конкретни казуси на недоразумения от реалността на служителя.

© 2008-2021 Development zone