[Български] [English]
 
начало | новини | карта на сайта
 
 
 
Бъдещето на пазара на труда - нашият принос

Статия, публикувана в месечния бюлетин на Българската Асоциация за Управление на Хора за юни 2016 г.

 

Семинара за изледване на бъдещето се появи на бял свят съвсем естествено. Още при първото споменаване на идеята за семинар за Изследване на бъдещето(Future Search Workshop) при обмислянето на програмата за конференцията. Въпреки времевото предизвикателство, идеята наистина се оказа подходяща. За точн отези участници и точно тази конференция.

По време на събитието, няколко души  дори ни питаха дали името на еминара не е подшушнало темата на конференцията „Building a Future Ready Organization“.

Друго предизвикателство се оказа хомогенността на групата, записали се за участие. Сложно беше да спазим основния принципа на методиката „цялата система в една стая“, гледайки как списъка се състои предимно от специалисти ЧР и консултанти. Да, имахме все пак една студентка и представител на НПО.

„Такова-каквото!“ - казахме си ние и преформатирахме дизайна, така че да е полезен на целите на конференцията и на асоциацията като цяло.

Преди да потеглим успремено да търсим отговори на въпроса „Как да постигнем перфектното съответствие между търсене и предлагаме на пазара на труда през 2040?“, сондирахме за минал опит и компетенции. Така все пак успяхме да обособим що-годе балансирани представителни групи на основните заинтересовани страни на пазара на труда. Освен Работодатели, Работници и Безработни се заформиха групи на Консултантите, Учебните заведения и Държавните институции(НОИ, НАП,...).

Първият модул посветихме на миналото. Тук всеки си спомни какволично той е преживял през изминалите 25 години като участник на пазара на труда. Запитахме се и какви събития или явления от България са повлияли пазара и какви на европейско и глобално ниво?

В смесени групи си спомняхме заедно. А после нанесохме жалоните на историята ни върху линията на времето. Важните акценти в обществения живот изпъкнаха отчетливо : освобождаване на пазара на труда, приемане на България в Европейската общност, световната финансова криза...

 

А къде сме в момента ? - се запитахме след това. Всяка от заинтересованите страни спретна свой списък с неща, с които се гордее и такива, с които не се гордее. Различните възприятия за пазара на труда лъснаха с противоречията си. Единствено стремежа ни да сме експедитивни ни възпря да дебатираме по-върло контрастите и абсурдите на контекста в България.

Денят ни приключи със задача за следващия конферентен ден. Всеки от нас да събере колкото може повече, докоснали го идеи и концепции за бъдещето от презентациите и дискусиите.

 

В съботната сутрин, започнахме с бавно темпо, но донесените множество идеи моментално вдигнаха енергията. Обсъдихме разпалено различните (уж) футуристични проекции за пазара на труда. Атмосферата се наелектризира! Къде от бурния смях около провокативно звучащите фантазии, къде от смелостта и размахана някои брилятни идеи.

Предвкусихме бъдещето и сега какво? Маркирахме елементите, за които смятаме, че си струва в БАУХ да се замислим като организация, обединяваща значима част от влияещите пазара на труда, заинтересовани страни.

Предстои ни да разнищим основните, развълнували ни теми. И под различни формати, дейност по дейност, да вникваме в конкретика и дълбочина в тях. Вече надзърнали към все по-близката 2040, да се опитаме да повлияем на най-добрата версия на пазара на труда. Та нали иде реч за и за професионалната реализирация на нашите деца и внуци?

 

Нашият екип е доволен от свършената работа. Силно сме окуражени и от спонтанно получените отзиви в края на семинара и дни след това по е-мейл и през социалните мрежи. Благодарим на всички участници в процеса на обмисляне и случване на този семинар.

 

Да бъдем „заедно в една стая“ с вас е изключително приятно и съзидателно преживяване!Благодарим ви!

 

Капка Стойкова и Иван Димитров,

Фасилитатори на семинара HR Future express

 

снимки : БАУХ и Капка Стойкова

© 2008-2021 Development zone