[Български] [English]
 
начало | новини | карта на сайта
 
 
 
Семинар за бъдещето : Конференция на БАУХ, 26 - 28 май

Системен семинар за изследване на бъдещето на пазара на труда.


С ритъма на бизнеса в България и света като цяло, динамиката на пазара се ускорява все повече и повече. Пазарът на труда следва неотлъчно тези ускорения, задъхвайки се. А какъв ли ще бъде той в бъдещето? Каква е най-добрата за нас негова версия? Тази, в която потребностите на всичките му участници са в хармония и добавят максимална ефективност към света?

Преди да тръгнем на път поглеждаме картата, и избираме по кой маршрут да поемем. Звучи лесно.Освен ако не знаем накъде отиваме. И тогава започва лутането, тревогата ни забъдещето, стресът и постоянното ни неудовлетворение. И пак освен, ако не си възнамерим сами бъдещето. Чрез обща споделена визия и ценности.

Изследване набъдещето (Future Search) е методика за такова групово съзидание. Тя позволява на участниците да дефинират желаната от тях дестинация и да маркират важните жалони задостигането и. И какъв по-добър момент за дефиниране бъдещата ни споделенавизия за пазара на труда от годишната конференция ЧР. Общата тема на конференцията "Building a future-ready organization" някак естествено ни заведе и до темата на семинара.

Как да постигнем перфектно съответствие между търсене и предлагане на пазара на труда?

Избрахме да се опрем на методиката Изследване на Бъдещето, защото тя идва от теории ипринципи, тествани в много култури за последните 50 годинии. Този тип семинари произхождаот два независими източника. Единият е германската Zukunftswerkstatt("Работилница на бъдещето"), първоначално създаден в началото на 80-те години, за да позволи на обикновените граждани да участват в градското планиране. Другият източник е North-American Future Search Conference, разработена в началото на 90-те години. Целта е да придружава организациите в търсенето на обща основа за изграждането на по-добро бъдеще. В началото на този век, двата модела се обединяват. Методиката е доказала ефективността си във всички части на света, и сектори на обществото.

В идеалния вариант на Future Search, са нужни 3 дни (16 часа) и група от 60 – 100 души. За целите на конференцията, адаптирахме формата така, че всеки включил се в семинара да участвапълноценно като не пропуска основната програма на конференцията. Ще изследваме бъдещето 25 години напред. Времето, когато нашите деца и внуци ще са активно работещи.

Семинарът обединява целенасочено хора от всички сегменти на пазара на труда в единконкретен общ разговор. Срещайки „цялата система в една стая" ще споделяме истории за миналото, за настоящето и за бъдещето. Чрез диалога ще открием общото, което ни свързва. А резултатите ще са водещи насоки за Българската Асоциация за Управление на Хора (БАУХ), които да и позволят да гради конкретни далновидни планове за действие в споделена за цялата HR общност и общество посока. По време на процеса ще разработим споделена визия за най-добрите бъдещи сценарии за пазара на труда и жалоните за постигането им.

Дизайнът на формата ни тук разчита на колективната интелигентност и на взаимното учене между представителите на заинтересованите страни. Това позволявана хората да си създават нови форми на сътрудничество, които продължават в продължение на месеци или години.

Изследване набъдещето е отворен процес, който се основава на мнението на участниците и на техните желания. С колегата Иван Димитров ще се грижим за оптималните условия за обсъждане и участие. Ангажираме се да се вземем под внимание мнението навсеки един участник в процеса.

Още от сега знаем, че ще можем да обсъдим въпроси, които не са били повдигани преди, с хора, които не сме се срещали преди. Това е и уникалният повод да преживеем един иновативен и ефективен процес на изграждане на стратегически насоки, който може да ви помогне и в бъдеще за собствената ви работа. Поводът е страхотен за да си „сверим часовниците" и да си дадем сметка накъде „ще духа вятъра". Задължително условиеза успеха на семинара е участие във всичките му три части : от 26 май,четвъртък, 14:00 до 28 май, събота, 12:30.

Заповядайте да предвкусите бъдещето! Кой, ако не вие? И кога, ако не сега?

Капка Стойкова

Фасилитатор

Development Zone

© 2008-2021 Development zone